Image

Розробка системи шифрування повідомлень великих розмірів

Опис:

Дослiдницька робота присвячена розробцi алгоритму шифрування повiдомлень великого розмiру, та порiвнянню його iз вже iснуючими алгоритмами шифрування. На прикладі розробленої програми створений новий алгоритм та порівняний з існуючими алгоритмами шифрування на прикладі розробленого чату. Я намагався знайти оптимальний спосіб шифрування даних великого розміру для використання на обладнанні будь-якої потужності. Мною було розроблено новий алгоритм шифрування, який спроможен працювати на обладнанi будь-якої потужностi, та порiвняно його за часом працi, використанням пам’ятi та кiлькiстю необхiдних ключей з iншими представниками симетричних шифрiв. Результати дослiдження показали, що розроблений алгоритм шифрування краще за iнших працює iз даними великого обсягу, а для шифрування даних маленького обсягу краще пiдходять представники блочних шифрiв.

Навчальний заклад: ХНВК №45 "Академiчна гiмназiя"

Автор: Попович Ярослав Васильович

Відділення: Комп’ютерних наук

Секція: Кібербезпека

Область: Харківська область