Image

Вдосконалення багатошарового енергогенеруючого теплоізолюючого покриття для зовнішніх огорожуючих конструкцій

Опис:

Робота присвячена проблемі зниження енерговитрат на обігрів споруд за допомогою покриття, яке дає можливість отримувати теплову енергію сонячного випромінювання, але при цьому враховує особливості його використання у жаркому кліматі та в теплий період року.Метою роботи було створення покриття, яке б могло поглинати сонячну енергію, захищати від тепловитрат і при цьому не призводило б до перегріву в приміщенні. Для цього було досліджено енерго-технологічні характеристики багатошарового теплогенеруючого покриття в залежності від основних параметрів навколишнього середовища, його розташування, особливостей конструкції будівлі, вивчено закономірності поглинання енергії, енергозберігаючі та світлотехнічні характеристики покриття, вивчення його поведінки в реальних умовах.У роботі використовувались методи математичного та фізичного моделювання для створення прототипу покриття, використання фізичних методів контролю освітлення, температури та спектру випромінювання, використовувались математичні методи для обчислення теплотехнічних характеристик та статистичні методи для обробки експериментальних даних.В результаті проведених розрахунків теплового балансу будівлі в залежності від сезону та кліматичної зони, географічного розташування та конструктивних особливостей будівлі запропоновано використання теплового акумулятору для кондиціонування внутрішнього повітря, та розраховано його необхідна кількість. Експериментально встановлено коефіцієнт перерахунку теоретичних значень для використання в практичних розрахунках. Встановлено кількісні характеристики таких покриттів.Проведені дослідження дозволили запропонувати план більш детальних досліджень у даному напрямку, що дозволить створити науково-обґрунтовану методику розрахунку властивостей подібних покриттів на основі інших матеріалів.

Навчальний заклад: Коммунальный заклад: "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області"

Автор: Матюшенко Іван

Відділення: Технічних наук

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Харківська область