Image

Мовні стратегії як засіб упливу на громадськість (на прикладі промов українських і зарубіжних політиків)

Опис:

Актуальність дослідження вмотивована потребою вивчення мовних стратегій, які допомагають ефективно вибудовувати конструктивні діалоги з аудиторією, уникати маніпулятивних упливів та досягати бажаного позитивного результату під час спілкування з широким загалом.Метою роботи є дослідження особливостей мовних стратегій, що використовуються українськими та зарубіжними політиками задля впливу на електорат. У роботі окреслено мовні стратегії та ходи в промовах політиків і досліджено їхню роль; проведено анкетування задля визначення впливу мовних засобів на респондентів, побудовано діаграми за отриманими результатами. За матеріалами розроблено низку практичних порад задля здійснення ефективного впливу на аудиторію. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що політики ХХ-ХХІ століття пишуть свої промови попередньо з використанням комунікативних ходів, які допомагають їм здійснити вплив на маси.

Навчальний заклад: Спеціалізована школа № 254 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва

Автор: Клявліна Дар'я Сергіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: м. Київ