Image

Використання Python бібліотек для створення та візуалізації тематичних моделей літературної спадщини Всеволода Нестайка

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено темі використання Python бібліотек для створення та візуалізації тематичних моделей. В електронному вигляді було зібрано 80 творів Всеволода Нестайка, проведено тематичне моделювання з використанням алгоритмів LDA, LSI та LDA Mallet. Для візуалізації результатів тематичного моделювання використані бібліотеки pyLDAvis та matplotlib.Тематичні моделі було створено за допомогою комбінації власного алгоритму лематизації україномовних текстів з інструментарієм лідерів в області NLP. Проведено аналіз і візуалізацію моделей. Дослідження має як наукову, так і прикладну цінність, а тематика вибору літературного матеріалу робить результати дослідження вартими уваги фахівців з української лінгвістики.

Навчальний заклад: НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Сахно Дарія Анатоліївна

Відділення: Комп’ютерних наук

Секція: Технології програмування

Область: Житомирська область