Image

Місце і роль спорту в соціально-економічній системі: регіональний, національний, міжнародний вимір

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено суттєвому впливу спорту та фізичної культури на всі ланки суспільства та економіки, оскільки сприяють розвитку людини, а відповідно - забезпечують формування людського капіталу, що в кінцевому підсумку визначає розвиток всієї соціально-економічної системи на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Завданнями дослідження є розвиток теоретичних основ визначення місця та ролі спорту, аналіз впливу спорту в контексті міжнародних порівнянь, на національному та регіональному рівнях, розробка напрямків активізації впливу спорту на розвиток соціально-економічних систем.Досліджено положення інституціональної теорії та розвинуто підходи щодо розгляду сутності спорту та його трактування як соціально-економічного інституту, конкретизовані протиріччя, які виникають в процесі взаємодії його соціальної, економічної, формальної та неформальної складових. Проаналізовано підходи щодо класифікації спорту та фізичної культури як елементів соціально-економічної системи та запропоновано додаткові ознаки та принципи класифікації, які враховують відмінності в цільових орієнтирах різних видів, напрямів та груп спорту, створюють передумови для достовірної та повної оцінки їх місця та ролі.Проаналізовано існуючі міжнародні методики оцінювання розвитку та впливу спорту, здійснено аналіз стану розвитку спорту на національному та регіональному рівнях. Запропоновано підходи щодо оцінки місця та ролі спорту, які базуються на необхідності удосконалення інформаційної системи статистичних даних, запровадження комплексних рейтингових оцінок розвитку спорту, врахування показників спорту в міжнародних, національних та регіональних програмах, міжнародних індексах, національних та регіональних рейтингах оцінки соціально-економічного середовища.

Навчальний заклад: Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка

Автор: Шалімова Катерина Володимирівна

Відділення: Економіки

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Кіровоградська область