Image

Роботизований мобільний лабораторний комплекс аграрного призначення

Опис:

Дослідницький проєкт присвячено проблемі збору зразків ґрунту та моніторингу стану полів за допомогою роботизованого мобільного лабораторного комплексу.Для підвищення врожайності сільськогосподарських культур застосовують сучасну агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті ґрунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна застосовувати доти, поки не буде вивчено ґрунтових особливостей кожного поля. Отже, перш ніж застосовувати добрива, необхідно провести агрохімічні дослідження ґрунтів. Тому актуальною є проблема швидкого та без заподіяння шкоди посівам відбору ґрунту для проведення його аналізу. Проаналізовано існуючі методи та засоби для відбору ґрунту, виявлено їх переваги та недоліки. Спроєктовано та виготовлено роботизований мобільний лабораторний комплекс для відбору ґрунтів (для подальшого проведення їх аналізу у спеціалізованих лабораторіях) та моніторингу стану полів у реальному часі, який оснащено відеокамерою, а також датчиками температури, вологості та кислотності.Експериментально підтверджено можливість використання роботизованої платформи та технології тривимірного моделювання для створення мобільного лабораторного комплексу аграрного призначення.

Навчальний заклад: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Автор: Грабець Назар Борисович

Відділення: Технічних наук

Секція: Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Область: Волинська область