Image

Підвищення роздільної здатності оптичних спектрометрів не оптичними методами

Опис:

Обладнання для проведення фізичних експериментів в школах майже немає, а те що знайдеться є примітивним і неякісним, тому не може використовуватись для продуктивного дослідження навколишнього світу. З іншого боку, якісне обладнання коштує великих коштів. Тому проєкт присвячений створенню приладу, що зможе модернізувати оптичне спектральне обладнання зі шкільного експерименту (диф. ґратка, призма, тощо) та одночасно не сильно «бити по гаманцю». Розглянуто використання фотоелектронних помножувачів (ФЕП, ФЭУ), що працюють в імпульсному режимі для створення подібного приладу. У випадку ФЕП-130 це може забезпечити розділення оптичного випромінювання на хвилі довжиною 0,25 нм. Запропоновано електричну схему такого детектора. В перспективі це дасть змогу якісно вбачати у фізичного шкільному експерименті такі закони, як: закон Малюса, закон Брустера, закон Бугера, закон фотоефекту, постулати Бора.

Навчальний заклад: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Автор: Свистунов Костянтин Володимирович

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Теоретична фізика

Область: Кіровоградська область