Image

Вплив фотобіомодуляційної терапії на антиоксидантну систему лейкоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу

Опис:

Робота присвячена вивченню впливу низькоінтенсивного світлового випромінювання на стан антиоксидантної системи захисту лейкоцитів щурів з цукровим діабетом 1-го типу(ЦД). Джерелом світла слугувала матриця зі світлодіодами зі загальною потужністю 150 мВт з довжиною хвилі 630 нм (патент на корисну модель №78787 від 25.03.2013 р.). Стан антиоксидантної системи захисту визначався наступними параметрами: активність каталази і супероксиддисмутази, вміст ТБК – позитивних продуктів, кінцевих продуктів оксидації та глікації. Встановлено, що у щурів з ЦД за опромінення відбувається підвищення активності супероксиддисмутази та нормалізація вмісту маркерів оксидативного стресу. Фотобіомодуляційна світлова терапія має значний потенціал, щоб стати портативним, неінвазивним, простим у використанні та економічно вигідним додатковим способом терапії ЦД та його ускладнень.

Навчальний заклад: ЛНУ ім. І. Франка

Автор: Трач Юрій Ярославович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Загальна біологія

Область: Львівська область