Image

Синтез та біологічна активність телуровмісних циклічних та ациклічних тіосечовин

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено синтезу нових біоперспективних телуровмісних сполук ряду тіосечовин. Використання таких електрофільних реагентів як п-алкоксифенілтелуртрихлориди в реакціях з алкенільними тіосечовинами відкриває перспективи для одержання антибактеріальних, протигрибкових чи протипухлинних засобів. Визначення напрямку процесу електрофільної дії арилтелуртрихлоридів з функціоналізованими алкенільними субстратами має також і теоретичне значення.Нами досліджені реакції алкенільних тіосечовин з маловивченими електрофільними реагентами – п-алкоксифенілтелуртрихлоридами. Виявилося, що на можливість циклізації впливає природа замісника біля термінального атома нітрогену тіосечовини. Наявність акцепторного фенільного замісника у тіосечовинах сприяє перебігу циклізації з утворенням гідрохлоридів тіазолінів з екзоциклічним чотирикоординованим атомом телуру. Натомість, введення до атома нітрогену донорної метильної групи або атома гідрогену сприяє утворенню продуктів приєднання за правилом Марковникова В рамках проекту виявлено для телуровмісних тіосечовин високий протигрибковий ефект по відношенню до росту і розмноження Aspergillus та Penicillium.

Навчальний заклад: Лінгвістична гімназія імені Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради

Автор: Онисько Олександра Михайлівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Закарпатська область