Image

Зовнішні та внутрішні мікози риб

Опис:

Актуальність дослідження. Для підвищення економічної ефективності ведення рибного господарства необхідно врахувати ряд факторів, і одним з них є захворюваність риб. Мікози – це небезпечні захворювання, тому необхідно дотримуватися належних санітарно-гігієнічних вимог утримання риби в ставах та щорічно проводити моніторингові дослідження для виявлення та своєчасного лікування мікозів. Для контролю виникнення та розвитку мікозних захворювань риб у ставових господарствах та водоймах Чернігівської області нами було проведено дослідження стану води на предмет збудників бранхіомікозу та сапролегніозу.Метою роботи було показати стан розповсюдженості збудників мікозів Чернігівської області та дати оцінку ризикам, що виникають при даних захворюваннях риб, виявити основні причини та наслідки виникнення мікозів риб. Для досягнення мети було проведено мікроскопічні дослідження води природних водойм на бранхіомікоз, сапролегніоз, вивчено зміни кількісного та якісного складу міксоміцетів поверхні шкіри та зябер Cyprinus carpio за умов забруднення водного середовища полютантами, виявлено зміни іхтіологічних показників риб за дії мікотоксину Т2 та перевірено нівелюючи дію наночасточек селену стосовно впливу мікотоксину. Наночастинки селену мають нівелюючий ефект до дії мікотоксину, що проявляється у наближенні досліджуваних морфометричних показників та рівня загального білку в крові до таких у риб контрольної групи.

Навчальний заклад: Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №29

Автор: Черняк Маргарита Олександрівна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Ветеринарія та зоотехнія

Область: Чернігівська область