Image

Особливості гістоструктури гепатопанкреасу та зябер карася сріблястого (CARASSIUS GIBELIO (BLOCH, 1782)

Опис:

Роботу присвячено цитологічному дослідженню гепатопанкреасу та зябер карася сріблястого (Carassius gibelio (Bloch1782)) Запорізького водосховища у Дніпропетровській області.На сьогодні, забрудненість річок та інших водойм є вкрай актуальною для нашої країни. Викиди речовин господарсько-побутового та техногенного походження знижують якість річок та завдають шкоди гідробіонтам. Саме тому, в рамках нашого проекту, було досліджено клітини органів-мішеней (зябер та печінки) на предмет їх морфологічної зміни.В результаті нашого дослідження було з’ясовано, що і клітини печінки, і клітини зябер були уражені (жирова дистрофія, викривлення та загибель клітин), що може свідчити про забрудненість води. Новизна проекту полягає в тому, що це перше гістологічно-цитологічне дослідження гідробіонтів Запорізького водосховища. Надалі, плануємо продовжувати дослідження: дослідити воду та інші органи мешканців водосховища, аби довести першочерговість цієї проблеми та привернути увагу суспільства. Результати проекту вже впроваджені в роботу окремих приватних підприємств, запланована більш тісна взаємодія з представниками влади та іншими державними установами, щодо вирішення проблеми забруднення водойм.

Навчальний заклад: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Автор: Голуб Олександр Віталійович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Зоологія

Область: Дніпропетровська область