Image

Теоретичні та практичні засади формування інтегрованої звітності в Україні

Опис:

Трансформаційні зміни, що відбуваються в сучасній глобалізованій економіці обумовили необхідність пошуку нової економічної моделі, яка б змогла відобразити інтереси власників бізнесу, інвесторів, співробітників і суспільства в цілому. Важливим елементом такої моделі вважається інтегрована звітність, здатна значно доповнити існуючу фінансову звітність. В першу чергу це обумовлено тим, що фінансова звітність не дозволяє у повній мірі оцінити ризики та стратегію розвитку компаній, вартість бізнесу та перспективи розвитку, соціальні та екологічні аспекти діяльності тощо. Одночасно, дослідження різних міжнародних організацій (таких як IIRCта GRI) підтвердили, що фінансові звіти не задовольняють інтереси всіх заінтересованих осіб, кількість яких постійно зростає. Тому дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню теоретичних підходів доформування та застосування інтегрованої звітності, а також наданню практичних рекомендацій з її розробки. В роботі розкрито сутність та переваги інтегрованої звітності; систематизовано підходи до формування інтегрованої звітності; досліджено сприйняття інтегрованої звітності вукраїнському суспільстві; проведено аналіз кейсів українських компаній; здійснено оцінку перспектив реалізації концепції інтегрованої звітності в Україні.

Навчальний заклад: Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь" Кременчуцької міської ради Полтавської області

Автор: Петренко Вероніка Сергіївна

Відділення: Економіки

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Полтавська область