Image

Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових проблем

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу медіації як альтернативному способу вирішення правових спорів.У правовій системі України альтернативні (позасудові) способи врегулювання спорів мають переважно формальний характер. Статистика свідчить, що судовій системі України в цілому не довіряє 72 % громадян та впевнені у корупційності суддів . За даними судової статистики у 2019 році до місцевих та апеляційних судів надійшло близько 3,8 млн. справ і матеріалів – суди перевантажені. Очевидно, що в нашій країні існує нагальна необхідність у проведенні реформування системи захисту прав, свобод та інтересів особи. У Європі ж активно впроваджується практика з медіації та має позитивні результати. Проведення детального аналізу норм міжнародного законодавства, а також законодавства зарубіжних країн, де активно застосовується медіація, дозволив розробити узагальнений перелік основних принципів, етапів медіації та вимог до процесу що можуть бути використані при підготовці нового законопроекту, який комплексно врегулює застосування медіації в Україні. Сподіваємось, що вже найближчим часом законопроект про медіацію буде представлений Верховній Раді Україні та прийнятий нею, що зробити медіацію насправді дієвим способом вирішення спорів поза судом.

Навчальний заклад: Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Автор: Войтюк Дарія Володимирівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Правознавство

Область: м. Київ