Image

Топонімічні легенди та перекази Липоводолинського району Сумської області: генеза та розвиток

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу топонімічних легенд та переказів Липоводолинського району Сумської області, простеження їх генези та розвитку.Досліджено основні особливості української оповідальної творчості Липоводолинського району, зокрема легенд і переказів. Чітко розкрито поняття легенди й переказу, їх класифікації, місце в контексті оповідальної творчості, створено класифікацію топонімічних назв Липоводолинського району Сумської області.Проаналізовано значний за обсягом матеріал, який нагромаджувався протягом століть, матеріали, в яких досліджуються легенди та перекази. З’ясовано специфіку топонімічної народної оповідальної творчості Липоводолинського району Сумської області. Простежено генезу та розвиток українських топонімічних легенд. Розглянуто легенди та перекази в контексті оповідальної творчості українців.Ключові слова: легенда, переказ, топонімічна назва, ойконім, Липоводолинський район, Сумська область.

Навчальний заклад: Сумський державний університет

Автор: Фролова Софія Олегівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Фольклористика

Область: Сумська область