Image

Використання когнітивного моделювання при формуванні навчальних планів старшої школи

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню змін у структурі навчальних планів старшої школи згідно з компетентностями, які відповідають сучасним вимогам та спрямовані на формування вмінь і навичок, здатних забезпечити приріст інтелектуального капіталу України, з використанням когнітивного моделювання. Метою даної роботи було створення когнітивної моделі навчального процесу та на основі її аналізу розробка рекомендацій щодо формування навчальних планів задля забезпечення високого рівня навичок учнів старшої школи.У роботі сформовано перелік концептів, відповідних зв’язків, використовуючи методи якісного аналізу, та побудовано математичну модель когнітивних карт навчального процесу; проведено аналіз впливу різних навчальних предметів на формування “hard skills” та “soft skills”; проаналізовано різні сценарії змін у навчальному плані та їхній вплив на відповідні компетентності; сформульовано загальні рекомендації щодо вибору дисциплін і модулів для вивчення та запропоновано навчальний план з урахуванням розробленої моделі, сумарна корисність якого є максимальною в загальному випадку на підставі розгляду різних сценаріїв поведінки та обраної стратегії.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Захарова Єлизавета Євгеніївна

Відділення: Математики

Секція: Математичне моделювання

Область: Київська область