Image

Композиційний адсорбент на основі кальцію альгінату для очищення стічних вод

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено створенню нового композиційного адсорбенту на основі кальцію альгінату для очистки стічних вод від йонів важких металів.На сьогоднішній день водойми України потерпають від забруднення. Підприємства, що розміщуються на берегах річок, значно забруднюють їх шляхом скидання частково очищених стічних вод у каналізацію, звідки ті потрапляють у водойми. Наразі в Україні майже не залишилось відкритих водойм з водою, придатною для використання її як питної після очищення. У ході роботи було проведено теоретичне обґрунтування та розв’язання важливої науково-технічної проблеми підвищення екологічної безпеки промислових підприємств шляхом створення природоохоронних систем очистки та повторного використання стічних вод із важкими металами в умовах багатокомпонентного складу забруднень різного фазово-дисперсного стану, що дозволяє знизити рівень небезпечного впливу важких металів на навколишнє середовище, забезпечити встановлені нормативи концентрацій домішок в очищеній воді, обмежити скиди рідких відходів у водні об’єкти.Під час проведення експериментальних досліджень нами було виконано серію лабораторних дослідів з метою визначення ефективності використання створеного нами композиційного адсорбенту на основі кальцію альгінату для очищення стічних вод від йонів важких металів. Застосування композиційного адсорбенту одночасно допоможе розв’язати наступні екологічні проблеми: очистка стічних вод від йонів важких металів й удосконалення безвідходного промислового циклу.

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради

Автор: Кулєшова Софія Петрівна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Дніпропетровська область