Image

Застаріла лексика в поезії Срібного віку

Опис:

У дослідницькій роботі звернулися до тлумачення застарілої лексики – аксіоми лінгвістичної освіти.Складність розуміння будь-якого художнього тексту в значній мірі залежить від різноманітності, неоднорідності словникової тканини тексту, у якій можуть бути представлені рідковживані зараз слова, у тому числі – застарілі. Тлумачення більшості слів, які перейшли в пасив, не зрозуміле сучасним читачам. Враховуючи це, вважаємо, що нерозуміння застарілої лексики призводить до поверхневого сприйняття поетичних текстів досліджуваних авторів. Для кожного періоду розвитку мови та літератури характерними є тематичні парадигми, які фіксують основи, властиві для їхньої епохи. Виникає система концепцій, які співіснують і взаємопов'язані інтелектуально та професійно. Тому у ході дослідження фунціонування застарілої лексики розкрито через аналіз поезії у синхронічному аспекті.В рамках проєкту визначено базові типологічні особливості застарілої лексики, методом суцільного добору створено картотеку та словники застарілих слів у поетичній спадщині поетів Срібного віку, визначено тематичні групи історизмів і типів архаїзмів у віршах досліджуваних письменників, встановлено стилістичні особливості застарілої лексики.

Навчальний заклад: НВК "ШГП" ХОР

Автор: Покотиленко Антоніна Сергіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Російська мова

Область: Херсонська область