Image

Особливості інтерпретації кельтських і скандинавських фольклорно-міфологічних кодів у казках О. Уайльда

Опис:

Більшість досліджень в уайльдознавстві спрямовані на розкриття зв'язків творів письменника з античною й біблійною міфологією, проте кельтські і скандинавські фольклорно-міфологічні мотиви й образи, які є першоосновою британської літературної традиції, і досі залишаються найменш досліджуваними серед джерел казок О. Уайльда. Нами проведений більш глибокий аналіз інтертекстуальних джерел збірок «Щасливий Принц» і «Гранатова світлиця». За допомогою компаративного аналізу визначено мотиви й образи скандинавської і кельтської міфології, ірландських саг і британських казок, розкрито особливості їх художньої рецепції, акцентовано увагу на дослідженні мотивів міфів про Одіна, які присутні в усіх проаналізованих творах. У рамках проєкту встановлено, що у казках є «перехідні» міфологічні образи, зокрема, у кожній проаналізованій нами казці досліджено трансформацію образу Одіна в образ Христа. Важливим елементом роботи є висвітлення головної ідеї творів і встановлення парадоксальності мислення О. Уайльда.

Навчальний заклад: Миколаївська спеціалізована І – ІІІ ступенів школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради

Автор: Погосова Ніна Едуардівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Миколаївська область