Image

Мовна реалізація аксіологічного поняття "щастя" (на матеріалі польської, української та білоруської мов)

Опис:

У роботі зосереджено увагу на пошуку метафор, їх порівняльному аналізі в ад’єктивних та дієслівних колокаціях національних корпусів текстів польської, української та білоруської мов і виявленні бінарних опозицій в паремійних одиницях цих мов. Пошук інформації виконано у національних корпусах текстів польської, української та білоруської мов – систематизованих зібраннях текстів у різних варіантах. Під час виконання проєкту було приділено особливу увагу вивченню літератури, пов’язаної з етнолінгвістикою і концептологією, що дало можливість ретельно вивчити всі етапи зародження і розвитку концепту. Також варто зазначити, що порівняльний аналіз поняття «щастя» вперше в українському мовознавстві відбувся на матеріалі трьох дуже споріднених між собою мов: польської, української та білоруської.

Навчальний заклад: Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей с.Забороль Заборольської сільської ради"

Автор: Крижик Софія Дмитрівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Польська мова

Область: Волинська область