Image

Правова культура сучасних тинейджерів у контексті формування їхніх ціннісних орієнтацій

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу стану та особливостей правової культури сучасних тинейджерів в контексті формування їх ціннісних орієнтацій.Досліджено основні аспекти та питання правової культури як соціального феномену, узагальнено погляди на правову культуру філософів та правознавців. Проаналізовано філософські концепції праворозуміння та обґрунтовано ключову роль праворозуміння у формуванні правової культури та ціннісних орієнтацій особистості, її подальшого вибору правомірної чи протиправної поведінки.Досліджено соціальну спільноту сучасних тинейджерів,їхній психологічний портрет та особливості правової культури. Розроблено рекомендації, що сприятимуть підвищенню рівня правової культури тинейджерів, формуванню у них цілісного правового світогляду та правових ціннісних орієнтацій.

Навчальний заклад: Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка

Автор: Сергієнко Катерина Павлівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Філософія

Область: Кіровоградська область