Image

Антропогенні ландшафти кар'єрного типу на території Гайсинщини. Класифікація гірських порід кар'єрів. Гайсинський собітовий комплекс

Опис:

В умовах зростання антропогенного впливу на природне середовище, зокрема на рельєф, винятково важливого значення набувають питання оцінювання антропогенної трансформації рельєфу, яка за своїми масштабами часто перевершує природні. Тому моя дослідницька робота набуває все більшої актуальності. Об’єктами дослідження є антропогенні ландшафти та гірські породи комплексів Гайсинського району. А предметом дослідження – кар’єрні утворення та гірські породи.

Навчальний заклад: Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

Автор: Прикмета Юлія Русланівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Географія та ландшафтознавство

Область: Вінницька область