Image

МІЖЗОРЯНІ ОБ`ЄКТИ: 1I/OUMUAMUA ТА 2I/BORISOV

Опис:

Роботу присвячено двом унікальним тілам – першим відкритим міжзоряним об'єктам 1I/Оumuamua та 2I/Borisov. У першому розділі йдеться про перший відкритий міжзоряний астероїд 1I/Оumuamua, викладено історію його відкриття, описані його фізичні властивості. У другому розділі описано історію відкриття та фізичні властивості першої міжзоряної комети 2I/Borisov, а саме: описано спектр, у якому було знайдено емісію Н2О, NH2, CN, C2 та можливо C3, колір, та ін., також було оцінено діапазон негравітаційних прискорень за виміряною величиною викидів газів. Третій розділ описує проект космічної місії Ліра, що може бути відправлений навздогін до 1I/Оumuamua. У четвертому розділі наведено результати спостережень комети 2I/Borisov, що були проведені 09.09.2019 р. на 0.7м рефлекторі АЗТ-8 Чугуївської спостережної станції НДІ астрономії ХНУ ім. В. Н. Каразіна, тобто через тиждень після відкриття об’єкта. У п’ятому розділі були проведені розрахунки кількості речовини, що могла викидати 1I/Оumuamua для забезпечення його негравітаційного прискорення.

Навчальний заклад: НТУУ Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського

Автор: Половко Кирило Олегович

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Аерофізика та космічні дослідження

Область: Харківська область