Image

Лінгвокультурний концепт FRIEDEN у сучасному німецькомовному дискурсі

Опис:

Проєкт присвячено дослідженню лінгвокультурного концепту FRIEDEN та мовних засобів його об’єктивації у лексикографічних джерелах, у сучасному німецькомовному медіа-дискурсі та на основі анкетування носіїв мови.Вибір концепту FRIEDEN обумовлений загальним інтересом сучасної лінгвістики до дослідження концептів, а також актуальністю та цінністю концепту FRIEDEN для всього людства у всі історичні епохи його існування. Побажання мирного неба сприймалося раніше як загальна фраза, а на сьогодні – це найвища цінність для кожного українця. Нас цікавило, що мир означає для жителів ФРН. У роботі здійснено аналіз мовних засобів об’єктивації концепту FRIEDEN, побудувано його номінативне поле, визначено понятійний, образний та ціннісний компоненти структури концепту FRIEDEN. На основі проведеного асоціативного експерименту змодельовано асоціативне поле концепту, що відображає об’єктивацію концепту FRIEDEN у свідомості носіїв німецької мови і культури. Також проаналізовано функціонування лінгвокультурного концепту FRIEDEN у німецькомовному медіа-дискурсі.

Навчальний заклад: Волинський національний університет імені Лесі Українки

Автор: Якимчук Максим Сергійович

Відділення: Мовознавства

Секція: Німецька мова

Область: Волинська область