Image

Формування продуктивності сорго зернового залежно від елементів технології вирощування

Опис:

У роботі досліджено процеси формування врожаю сорго зернового за різних елементів технології вирощування в умовах Дніпропетровської області. Поступове глобальне потепління клімату зумовило зниження врожайності основних сільськогосподарських культур. Одним із шляхів вирішення цього питання є вирощування посухостійкої, високоврожайної, інвестиційно-привабливої культури - сорго зернового, роль якої зростає за умов недостатнього зволоження, що спостерігається останніми роками на всій території України. Нами проаналізовано сучасний стан і тенденції, перспективи розвитку сорго зерновго. Досліджено особливості процесів росту та розвитку рослин за різних способів сівби та застосування препарату Гумат+7. Оцінено показники продуктивності. З’ясовано вплив факторів, що досліджувалися на врожайність зерна. Проведена економічна ефективність окремих елементів технології вирощування.Результати досліджень дали змогу науково обґрунтувати технологію вирощування сорго на зерно для умов недостатнього і нестійкого зволоження. На основі проведених власних досліджень теоретично і практично обґрунтована доцільність збільшення посівних площ сорго. Вперше визначена сортова реакція на різні елементи технології вирощування. Встановлені оптимальні способи сівби та варіанти застосування препарату «Гумат+7».

Навчальний заклад: комунальний заклад освіти "Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Межівської селищної ради"

Автор: Філіппова Анастасія Юріївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Агрономія

Область: Дніпропетровська область