Image

Національно-мовна поведінка П. Куліша як перекладача драми В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта"

Опис:

Кінець ХХ початок ХХІ століття ознаменований підходом до вивчення мови не просто як системи знаків чи інструмента комунікації, а як засобу мислення та пізнання, оскільки різні народи за допомогою різних мов неоднаково бачать світ. Щоб проникнути в систему світобачення іншого народу, треба пізнати його світогляд через пізнання його мови. Власне роль перекладача в такому процесі надважлива, особливо коли говорити про пізнання іншомовної дійсності за допомогою художніх текстів, де слово відображає національно-мовну поведінку авторів оригіналу й перекладу. Проєкт дав можливість з’ясувати: що таке національно-мовна поведінка; якими типологічними й національно маркованими одиницями послуговуються українці, звертаючись до співрозмовника; чи існують особливості і які саме перекладу звертальних конструкцій; чи можна на матеріалі відтворення апелятивів українською простежити національно-мовну поведінку П. Куліша як перекладача. Основні положення й висновки про особливості перекладу звертань у досліджуваному творі засвідчують непоборне бажання першопрохідця української перекладацької школи П. Куліша дати своєму народові можливість читати світову класику рідною мовою й водночас європеїзувати українську літературу.

Навчальний заклад: Український Католицький Університет

Автор: Косик Дарина Василівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Волинська область