Image

Роль зелених зон у формуванні мікроклімату міста Луцька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню впливу зелених зон на формування мікроклімату міста Луцька.Господарська діяльність людини та людства в цілому змінює нашу планету. Змінюється клімат, зокрема мікроклімат міст, у яких уже живе більше половини населення. На урбанізованих територіях мікроклімат відрізняється своїми показниками від оптимального для життєдіяльності. Вплив на мікроклімат озеленених ділянок всередині територій відомий, проте не досліджено масштаби цього впливу.Для виявлення ролі зелених насаджень у формуванні мікроклімату було проведено дослідження мікрокліматичних показників упродовж 2018 й 2019 років та визначено особливості впливу зелених насаджень на параметри мікроклімату: температуру й вологість повітря. Температура повітря у межах зелених зон виявилась нижчою, порівняно з так званими урбанізованими районами Луцька. Середні показники вологості повітря під рослинним покривом є вищими, ніж на площах та вулицях населеного пункту.Рівень озеленення території є найбільш регульованим з боку людини чинником, що може бути використано для оптимізації мікроклімату міст в умовах глобального потепління.

Навчальний заклад: Луцький національний технічний університет

Автор: Подоляк Арсен Володимирович

Відділення: Наук про Землю

Секція: Кліматологія та метеорологія

Область: Волинська область