Image

Своєрідність часопросторової організації драми як відображення світоглядної концепції автора (на прикладі "Лісової пісні" Лесі Українки та "Ночі на полонині" Олександра Олеся)

Опис:

Я, Кизь Людмила, учениця Кременчуцького ліцею №11 "Гарант", своє дослідження присвятила аналізу «Лісової пісні» Лесі Українки й «Ночі на полонині» Олександра Олеся в аспекті концептуального значення та функціонування в текстах категорії хронотопу.У рамках проєкту було з'ясовано, що часопростір «Лісової пісні» наскрізь міфологічний: розімкнутий, рухомий і циклічний, тому спрямований у вічність та ототожнюється із Всесвітом, а в Олеся паралельно співіснують міфологічний та конкретно-історичний час і простір. Інтерпретація та зіставлення часопросторових вимірів «Лісової пісні» та «Ночі на полонині» дозволили виявити індивідуальну своєрідність обох авторів у моделюванні хронотопу та осягнути світоглядні настанови митців.

Навчальний заклад: Кременчуцький ліцей № 11 "Гарант" Кременчуцької міської ради Полтавської області

Автор: Кизь Людмила Леонідівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Українська література

Область: Полтавська область