Image

Лісова ентомофауна заказника «Чернявське» Волинської області

Опис:

Науковий проєкт присвячено аналізу структури лісової ентомофауни ландшафтного заказника «Чернявське» Волинської області. Адже вивчення та з’ясування особливостей угруповань лісових комах безумовно є необхідним для діагностики стійкості та стабільності лісових екосистем, зокрема і природоохоронних територій. В рамках проєкту досліджено систематичну структуру лісової ентомофауни заказника, проаналізовано розподіл комах за еко- та трофоморфами, оцінено видове різноманіття за біотичними індексами та лісогосподарське значення виявлених комах.Важливим елементом роботи, окрім польових досліджень, стало створення колекції лісової ентомофауни, яка має суттєве науково-практичне значення. Важливо відмітити окреслені в проєкті плани на майбутнє: проведення подальших досліджень для створення більш повного списку комах, чільне місце відвести для червонокнижних видів та комах-шкідників, адже кількість останніх викликає занепокоєння сучасним станом природоохоронної території, а також здійснити певні лісогосподарські заходи шляхом мінімізації антропогенного впливу для збереження ентомофауни заказника.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Корнелюк Оксана Анатоліївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Лісознавство

Область: Волинська область