Image

Особливості використання СМС-сленгу в мовленні (на прикладі СМС-повідомлень представників іспаномовної молоді)

Опис:

Зважаючи на короткотривалу історію СМС-повідомлень, СМС-сленг є недостатньо дослідженим і потребує детального вивчення. Малочисельні наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців не дають змоги сформувати загальну картину такого мовного явища як “СМС-сленг”. Недостатня розробленість окресленої проблеми зумовила вибір теми наукового дослідження «Особливості використання СМС-сленгу в мовленні (на прикладі СМС-повідомлень представників молодіжної сфери)».Актуальність обраної теми визначається впливом текстових повідомлень на сучасне мовлення, завдяки розвитку інтернет-спілкування, а також тим, щоСМС-сленг постійно зазнає змін, що потребує нових досліджень, використання нових підходів вивчення та аналізу, крім того, є необхідність у систематизуванні текстів СМС-повідомлень. Наше дослідження має прикладне значення, оскільки умовний код, що використовується в молодіжному соціумі все ще є незрозумілим для необізнаних людей.

Навчальний заклад: Комунальний заклад Київської обласної ради "Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат II-III ступенів- Центр реабілітації "

Автор: Мартиненко Оксана Олександрівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Іспанська мова

Область: Київська область