Image

Вплив раннього життєвого стресу на психічний стан та соціальну поведінку щурів

Опис:

У зв’язку з тим, що сучасний стиль життя пов'язаний із реальним збільшенням кількості стресів, їх вивчення стало одним з головних завдань медицини, біології, психології та соціології першої чверті ХХІ століття. Особливо чутливими до їх впливів є діти, адже навіть незначний стрес ранніх періодів життя впливає на розвиток мозку та на формування неврологічних і психічних розладів (зокрема: депресії, ангедонії, тривожності), а отже - відбивається на поведінці у дорослому житті.Модель відокремлення щурят від матері є важливою моделлю екстремального стресу, перенесеного в ранньому віці і раніше використовувалася в основному на самках для дослідження станів депресії та тривоги. Новизною нашої роботи є вивчення впливу материнської розлуки на соціальну поведінку самців пубертатного віку для розуміння довгострокових наслідків ряду соціальних явищ.Нами встановлено, що самці, які отримали ранній життєвий стрес, характеризувались як індивідуальною тривожністю та психоемоційною чутливістю, так і покірною поведінкою та відсутністю явної здорової агресивної поведінки, через що вони програвали битву за територію й опинялись у емоційній та соціальній напрузі. Результати багатовимірного статистичного аналізу вказують на те, що домінантно-покірна поведінка корелює з тривожністю та соціальною поведінкою і може бути передбачена з точністю 86,2%.Це перше дослідження, що показало високий взаємозв'язок між тривожністю та покірною поведінкою у дорослих щурів, які перенесли ранній життєвий стрес і має перспективу щодо подальшого вивчення нейрофізіологічних механізмів даного явища.

Навчальний заклад: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Автор: Якименко Дарина Ігорівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Біологія людини

Область: Дніпропетровська область