Image

Функціонування англійських запозичень в сучасному молодіжному дискурсі: лексико-семантичний аналіз

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу функціонування лексико-семантичних особливостей англійських запозичень в сучасному молодіжному дискурсі. Сучасний світ розвивається дуже швидко, постійно вдосконалюється, формується в нових аспектах. Світові інтеграційні процеси, які розширили кордони спілкування в різних галузях людської діяльності, привели до необхідності існування однієї зрозумілої всім мови - англійської. Цікавлячись, чому саме ця мова стала світовою мовою, глобальною мовою комунікації, міжнародною, я зрозуміла, що її розповсюдженість впливає на дискурс, особливо на молодіжний. Ретельно опрацювавши наукову, довідкову літературу, я з’ясувала історію та причини проникнення англіцизмів в українську мову, розглянула їх вплив на мовлення, прослухала декілька лекцій досвідчених, кваліфікованих і компетентних науковців та згодом змогла виробити не лише теоретичні засади, а й самостійно дослідити функціонування англіцизмів. Провівши анкетування серед однолітків, я сконкретизувала й розкрила проблему запозичень через призму докладного вивчення англіцизмів, зробивши їх лексико-семантичний аналіз.Працюючи над проєктом, я усвідомила, що в сучасному молодіжному дискурсі простежується дійсно велика кількість англіцизмів. Інколи їх вживання просто необхідне, зважаючи на глобальний вплив англомовної культури та технологій, але англіцизми не повинні засмічувати наше мовлення, витісняти з нього питому українську лексику, що може призвести до збідніння рідної мови.

Навчальний заклад: Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка

Автор: Курилюк Вероніка Ігорівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Тернопільська область