Image

Розвиток потенціалу самореалізації особистості раннього юнацького віку в сучасних умовах

Опис:

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, у процесі зміни курсу розвитку України, на тлі трансформацій у різних галузях суспільного життя, в тому числі в освітній і соціальній сферах, особливо нагальними є питання, пов’язані зі становленням молодого покоління, актуалізацією та розвитком у нього потенціалу власної самореалізації. Вказане спонукало нас обрати тему дослідження «Психологічні особливості самореалізації особистості раннього юнацького віку в умовах трансформації українського суспільства».

Навчальний заклад: Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат

Автор: Печонкіна Дар'я Вікторівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Психологія

Область: Кіровоградська область