Image

Ефективність управління земельними ресурсами України та напрями його підвищення

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ефективності управління земельними ресурсами України та пошуку напрямів його підвищення.У науково-дослідницькій роботі на теоретичному й практичному рівнях вирішено актуальне наукове завдання щодо знаходження методів покращення рівня управління земельними ресурсами України. На основі аналізу наукових праць з досліджуваної проблематики уточнено сутність понять: «земельні ресурси». Досліджено світовий досвід та методи управління земельними ресурсами. Виділено особливості управління земельними ресурсами в Україні. Виконано аналіз ефективності управління земельними ресурсами Кіровоградської області. Проаналізовано недоліки управління земельними ресурсами в Україні.На основі аналізу запропоновано модель основних методів підвищення рівня якості управління земельними ресурсами України.

Навчальний заклад: комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Гончар Анна Олександрівна

Відділення: Економіки

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Кіровоградська область