Image

SELF-MADE MAN and UBERMENSCH conceptual sphere in American prose based on materials of Jack London’s Martin Eden

Опис:

На основі семантичної структури 126 лексем, виокремлених методом суцільної вибірки із роману американського письменника Дж. Лондона «Мартін Іден» (1909 р.), уперше визначаються особливості змістової структури концепту SELF-MADE MAN/ÜBERMENSCH.Ми визначили, що у структурі дослідженого концепту SELF-MADE MAN/ÜBERMENSCH навколо ядра (ÜBERMENSCH) концентруються шість складових: кохання, сором, гроші, розчарування, сон, життя. Причиною тому є те, що значення ключового поняття надлюдина відбивається в усіх сферах життя головного героя. Його захоплення та бажання стати Надлюдиною спричиняє занепад в усіх сферах життя. Між собою складові концепти розташовані циркулярно й утворюють замкнену систему.Виокремлення і систематизація засобів актуалізації змістової структури концептів SELF-MADE MAN/ÜBERMENSCH призводить нас до висновку, що художній текст викриває спосіб світобачення його автора і зображає природні переживання як послідовність виникнення та розвиток емоційних процесів, які відбуваються з героєм твору. Вивчення стану розчарування після досягнення мети як складного емоційного явища, крізь призму його текстового втілення, уможливлює поглиблений аналіз механізмів розкриття лінгвокультурного концепту. Ми зробили припущення, про проблему «професійного вигорання» людини, що прагне за будь-яку ціну створити себе сама.

Навчальний заклад: КЗ "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради"

Автор: Ховрак Олександра Олександрівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Англійська мова

Область: Кіровоградська область