Image

Моделювання поширення хвороби "перколіт"

Опис:

У роботі розглянута одновимірна модифікована модель хвороби «перколіт». Модель досліджена, як загальновідомим методом статистичних випробувань, а також за допомогою ітераційної процедури розрахунку апріорних ймовірностей. При досліджені обома методами була знайдена критична ймовірність зараження, при якій хвороба вже не зникає з популяції. При чому час розрахунків методом ітераційної процедури на порядки менший ніж при застосуванні методу статистичних випробувань. Також було проведено теоретичний аналіз, результати якого збігаються з розрахунками методом ітераційної процедури.

Навчальний заклад: Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міської ради

Автор: Ільїн Ілля Костянтинович

Відділення: Математики

Секція: Математичне моделювання

Область: Херсонська область