Image

Інтегральні гематологічні показники як маркери імунореактивності у тварин за умов нутрієнтного дисбалансу

Опис:

Проєкт присвячено дослідженню інтегральних гематологічних показників як маркерів неспецифічної імунореактивности у тварин за умов нутрієнтного дисбалансу.Останні дослідження довели прямий зв’язок між імунним статусом та збалансованістю раціону людини. Більш того, цей фактор, разом зі спадковістю, виокремлюють як головний у формуванні імунної відповіді. Водночас питання особливостей імунореактивности за умов дефіциту або надлишку окремих нутрієнтів у харчовому раціоні залишається відкритим.Було вирішено дослідити особливості імунної відповіді за умови надлишкового вживання сахарози, дефіциту протеїну та перебування на комбінованій (високосахарозній та низькопротеїновій) дієті.В рамках дослідження було доведено негативний вплив на імунний статус таких факторів, як: гіперглікемія та недостатнє вживання протеїну, а також встановлено, що найбільш виражені згубні зміни імунореактивності викликає комбінована дія цих чинників. Проведені дослідження дозволили встановити, що найвираженіші зміни імунореактивності характерні для тварин, які споживали високосахарозний раціон на тлі аліментарного дефіциту протеїну: для цих тварин характерне порушення специфічних імунних реакцій, субкомпенсація ендотоксикозу та низька активність фагоцитозу за участі нейтрофілів.

Навчальний заклад: Вищий державний навчальний заклад України «Київський національний університет»

Автор: Радевич Інна Ігорівна / Inna Radevych

Відділення: Хімії та біології

Секція: Біологія людини

Область: Чернівецька область