Image

Смарт-урна для громадських місць

Опис:

Дане дослідження стосується початкової фази поводження з відходами – збору та проміжного складування відходів, які класифікуються, як «Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн». Його актуальність та доцільність обґрунтовується нагальною необхідністю покращення екологічного стану населених пунктів, впровадження в комунальне господарство сучасних інформаційних технологій, підвищення ефективності поводження з відходами. У процесі наукового дослідження виконані наступні роботи: виконане дослідження проблем збору та транспортування змішаних комунальних відходів, вивчено передовий досвід та світові досягнення у цьому питанні; визначені технічні вимоги для обладнання для збору таких відходів; виконана розробка конструкції, електричної схеми та програмного забезпечення смарт-урни; виготовлено діючий макет смарт-урни; виконано випробування макету смарт-урни; сформульовано висновки стосовно виконаних випробувань та розроблені рекомендації, що до подальшого використання смарт-урни.Новизна дослідження полягає в удосконаленні існуючої технології збору сміття в громадських місцях населених пунктів шляхом застосування старт-урни для гром місцьОсобистий вклад автора полягає в доопрацюванні розробленої конструкції та програмного забезпечення урни, створенні програмного забезпечення комплексу, виготовленні макету комплексу та його випробуванні.

Навчальний заклад: Харківська гімназія №47

Автор: Юдіна Анна Станіславівна

Відділення: Технічних наук

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: Харківська область