Image

Розробка інформаційної навчальної системи «Active English» для вивчення англійської мови

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено створенню інформаційної навчальної системи для прискореного та ефективного самостійного вивчення англійської мови, а також її апробації. Актуальність роботи полягає у використанні інформаційних технологій для вирішення задачі прискореної та ефективної підготовки до частини Use of English міжнародного іспиту FCE, який потрібний у сучасному діловому світі. Проведено огляд наявних методів та особливостей пам’яті людини. Виконано порівняльний аналіз продуктів, які є найближчими аналогами розробленої інформаційної навчальної системи. Викладено суть принципу поступового ускладнення завдань та методу раціонального повторення матеріалу з обґрунтуванням його ефективності в якості інструменту для запам'ятовування інформації.У рамках проекту запропоновано методи підвищення ефективності вивчення англійської мови та способи їх реалізації. Складено автоматизовану базу даних навчальних завдань. Розроблено алгоритм застосування методу раціонального повторення матеріалу, який забезпечує збереження навчального матеріалу в довгостроковій пам’яті. Здійснено процес класифікації завдань із використанням бази даних та алгоритму розбиття слів на морфеми. Результатом є розроблена інформаційна навчальна система «АCTIVE ENGLISH», яку використано в освітньому процесі під час вивчення англійської мови.

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю»

Автор: Козаченко Єлизавета Дмитрівна

Відділення: Комп’ютерних наук

Секція: Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Область: Дніпропетровська область