Image

Гідрометричні особливості малих річок Кіровоградської області (на прикладі річки Бокова)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено встановленню сучасних гідрометричних показників річки Бокова, як головного гідрологічного об’єкту сіл Бокове та Ганнівка степової зони Кіровоградської області, та встановленню чинників позитивного і негативного впливів на стан річки; розробці заходів збереження річки. Досліджено краєзнавчий та картографічний матеріал пов'язаний з річкою Бокова. Обстежено русло річки та її басейн, складено карту сучасного стану русла та її басейну. Зібрані та опрацьовані гідрометричні показники центрального русла дали можливість створити поздовжній та поперечні профілі дна русла, поздовжній профіль висоти схилів, графіки термічного режиму води та швидкості течії в руслі. Встановлено, що головними причинами змін гідрометричних показників є природно-кліматичні умови та дія антропогенного чинника. Проаналізовано: гідрометричні показники, позитивна та негативна дія чинників на річку. Розроблено ряд заходів щодо відновлення русла річки.

Навчальний заклад: Криворізький Державний Педагогічний Університет

Автор: Корнієнко Ольга Григорівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Гідрологія

Область: Кіровоградська область