Image

Інвестиційне забепечення газової промисловості України

Опис:

Наразі, ситуація на ринку реалізації природного газу населенню є неоднозначною. Законом України «Про ринок природного газу» формально забезпечено право зміни постачальника та відповідно надано можливості для розвитку роздрібного ринку природного газу. Однак фактично на ринку існує безліч перешкод (неможливість функціональної реалізації права зміни постачальника; покладання на НАК «Нафтогаз України» спеціальних зобов’язань постачати природний газ для облгазів, які повинні надалі здійснювати безпосередній продаж газу населенню; відсутність змоги виконувати інвестиційні плани щодо ремонту та розвитку газорозподільних мереж; контроль за цінами реалізації природного газу населенню; існуюча система субсидіювання) – все це не дає можливості створити конкурентні умови на роздрібному ринку торгівлі природного газу та гальмує процеси інвестиційного забезпечення газової промисловості України. Створення успішно функціонуючого ринку газу вимагає таких кроків: забезпечення ліквідності; усунення наявних адміністративних бар’єрів для торгівлі; усунення ризиків для торгівлі газом; заснування загальновизнаної торговельної платформи.Проведене дослідження теоретичних та практичних засад інвестиційного забезпечення газової промисловості України, дає можливість стверджувати, що пріоритетними напрямами роботи держави у цьому напрямку мають стати: удосконалення механізму валютного регулювання що прибрало б низку обмежень для іноземних інвесторів у нафтогазовий сектор; лібералізація правил обміну іноземних валют, що дасть можливість прискорити розрахунки в транскордонному режимі; зняття обмеження щодо виплати дивідендів; узгодження норм Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо обліку витрат на стадії розроблення корисних копалин, з Міжнародними стандартами фінансової звітності; розробка чітких роз’яснень практичного застосування норм П(С)БО, пов’язаних з операціями розвідки та дослідно-промислових розробок; редагування положень Податкового кодексу України в частині списання витрат на свердловини, які виявилися неуспішними (наразі це визнається як ліквідація основних засобів за власним рішенням із подальшим нарахуванням ПДВ на залишкову вартість таких свердловин). Реалізація означених заходів дозволить удосконалити механізм інвестиційного забезпечення газової промисловості України.

Навчальний заклад: Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат

Автор: Айрапетян Торос Арсенович

Відділення: Економіки

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Кіровоградська область