Image

Проблема сучасного правопису в мовознавчому доробку Олександра Рибалка

Опис:

Наукову роботу присвячено вивченню проблеми сучасного правопису в мовознавчому доробку О. Рибалка – україніста, археографа, джерелознавця, головного редактора часопису «Пам’ятки України». Досліджено національну мовну традицію в працях науковця. З’ясовано практику реалізації пропонованих О. Рибалком норм і в редагуванні, і у власній творчості. Осмислено його внесок у справу відродження національного правопису та обґрунтовано цінність підходів науковця, які стосуються відновлення історичної справедливості щодо основного мовного закону. Загалом досліджений матеріал дає підставу твердити, що, глибоко вивчивши історію українського правопису, О. Рибалко у своїх працях порушував найгостріші, задавнені правописні проблеми й виходив із конкретними пропозиціями, які, зрештою, частково знайшли відображення в найновішій редакції основного мовного кодексу.

Навчальний заклад: Київський національний торговельно-економічний університет

Автор: Приходько Юлія Геннадіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Київська область