Image

Пошук потенційних інгібіторів гама-глутамілтранспептидази 1 людини

Опис:

Підвищення рівня гамма-глутамілтранспептидази людини (hGGT1) характерне для кількох ракових захворювань. Ми провели дослідження можливих інгібіторів hGGT1. В даній роботі проведено докінг моделювання сполук похідних на базі існуючих інгібіторів. В результаті виконання роботи нами виявлено ряд сполук потенційно більш ефективних щодо інгібування hGGT1, ніж відомі на сьогоднішній день інгібітор DDB.

Навчальний заклад: СЗШ І-ІІІ ступенів №14

Автор: Журба Катерина Олександрівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Кіровоградська область