Image

Розробка та аналіз біогазового комплексу, що використовує біомасу рослин, вирощених на земельних площах відпрацьованих буровугільних кар’єрів

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено розробці та аналізу біогазового комплексу, що використовує біомасу рослин, вирощених на земельних площах відпрацьованих буровугільних розрізів, розробці метантенка для продукування біогазу та використанню водних підземних ресурсів регіону.Досліджено основні аспекти та питання аналізу стану та потенційних ресурсів відпрацьованих розрізів Олександрійського родовища бурого вугілля, наземний (грунтовий) покрив представлений важкосуглинковими відходами, запаси підземних родовищ води,що мають інфільтраційне походження, оцінки біомаси та енергетичного ресурсу рослин, що можуть бути вирощені на земельних площах Костянтинівського розрізу; створення умов для підвищення ефективності біоенергетичного комплексу; розробки технології ефективного регулювання хімічного складу вмісту метантенка та використання підземних водних ресурсів. Проаналізовано процес утворення біогазу в результаті природного процесу мікробного розкладання органічної маси у вологому середовищі в анаеробних умовах. Досліджено процес утворення біогазу в конструктивних рішеннях біогазових реакторів.В результаті проведених досліджень спроектовано модернізовану біогазову установку, яка використовує біоенергетичні рослини, вирощені на земельних площах відпрацьованих буровугільних кар’єрів з метою продукування біогазу.

Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради

Автор: Пухтієнко Вікторія Геннадіївна

Відділення: Технічних наук

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Кіровоградська область