Image

Корозійна поведінка нікельвмісних квазікристалічних сплавів на основі алюмінію в розчині натрій хлориду

Опис:

Розробка та створення багатофункціональних матеріалів із різноманітними та комплексними властивостями, зокрема сплавів на основі алюмінію, для роботи за умов підвищених температур та в агресивних середовищах є важливим напрямком досліджень у сучасній науці та техніці.Дослідницьку роботу присвячено визначенню корозійної та електрохімічної поведінки зразків квазікристалічних сплавів Al65Cu24Fe11, Al72Fe15Ni13, Al71,6Fe5,4Ni23, отриманих на основі алюмінію в нейтральному 5% розчині натрій хлориду.Проведені дослідження означених сплавів показали зсув величини стаціонарного потенціалу до більш позитивного при заміні в складі сплаву міді на нікель. Поляризаційні вимірювання довели наявність зони електрохімічної стабільності всіх досліджених сплавів, яка знаходиться в межах від –1,0 В до –0,5 В. Корозійні випробування показали динаміку зміни стану поверхні зразків і дозволили визначити найменш тривкий (Al65Cu24Fe11) та найбільш тривкий (Al71,6Fe5,4Ni23) сплави. Це можна пояснити відсутністю захисних властивостей продуктів корозії та високим вмістом нікелю, здатного утворювати на поверхні пасивну плівку.Отримані результати можуть бути використані при розробці нових корозійностійких сплавів з підвищеними механічними характеристиками

Навчальний заклад: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

Автор: Деребій Іван Сергійович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Дніпропетровська область