Image

Історія та сучасність вулиці Багалія у Харкові

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню історичних закономірностей формування та розвитку вулиці Багалія, окресленню потенційних перспектив її сучасного культурницького використання. Стан вулиці демонструє основні проблеми, що складалися у Харкові впродовж останніх ста тридцяти років: низький рівень вшанування пам’яті діячів, спотворення архітектурних пам’яток тощо. У ході дослідження було розглянуто джерельну базу й історіографію з теми; проаналізовано процес формування вулиці Багалія, діяльність її відомих жителів і вшанування їх пам’яті; виявлено фактори формування бічних вулиць у ХIХ-ХХ століттях. Матеріали дослідження структуровано для плану екскурсії вулицею та для наповнення веб-сайту «Історія однієї вулиці». Після проведеного аналізу було визначено, що потужний потенціал вулиці Багалія використовується не повною мірою; встановлено, що на розбудову та використання вулиці впливали політичні та соціальні тенденції в країні, зміна потреб населення унаслідок технічного прогресу тощо.

Навчальний заклад: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Автор: Довгаль Марина Олександрівна

Відділення: Історії

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Харківська область