Image

Математична модель забруднення навколишнього середовища з дискретним часом

Опис:

Останнім часом господарська діяльність людини суттєво забруднює навколишнє природне середовище. У зв’язку з цим виникає потреба побудови сміттєпереробних заводів. Потрібно дослідити, якою повинна бути їхня проектована потужність для того, щоб, з одного боку, мати можливість переробляти вже існуюче сміття на сміттєзвалищах, а з іншого, – сміття, яке виникатиме у майбутньому. Дослідженню вказаних питань присвячена дана робота, у якій побудовано модель зміни з часом кількості побутового сміття у місті Львові. Ця модель базується на властивостях арифметико-геометричної прогресії. Її ключовою ланкою є модель зміни кількості осіб місцевої популяції. Кількість сміття у даний даний момент часу є сумою сміття у попередній момент часу та кількості сміття, яку виробляє міська популяція у дану одиницю часу, мінус кількість сміття, переробленого сміттєпереробним заводом.

Навчальний заклад: Мурованська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Автор: Дмитровська Ярина Андріїївна

Відділення: Математики

Секція: Математичне моделювання

Область: Львівська область