Image

Застосування теорії ігор при прийнятті економічних рішень

Опис:

Робота присвячена дослідженню способів застосування теорії ігор при прийнятті економічних рішень. Нами проаналізовано історію зародження теорії ігор, як науки, та досліджено ринок електроенергії України. У роботі дослідження ринку електроенергії розкрито через аналіз його функціонування. Акцентовано увагу структурі видобування та споживання електроенергії. Економіка, як наука, дуже стрімко розвивається і зазнає змін. Аналіз функціонування ринків країн допомагає зрозуміти економіку в цілому.

Навчальний заклад: Ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Автор: Паршин Олексій Юрійович

Відділення: Економіки

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Дніпропетровська область