Image

Люмінесцентні матеріали на основі іонів лантанілів

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено Люмінесцентним матеріалам на основі іонів лантанідів . Ряд іонів лантанідів впродовж багатьох років займають одне з провідних місць, оскільки знаходять своє застосування в сцинтиляторах та детекторах іонізуючого випромінювання. Дослідили створення пристроїв на основі використання люмінесцентних властивостей іонів лантанідів, суттєвими стають безвипромінювальні втрати внаслідок концентраційного гасіння та інших процесів перенесення енергії. Реєстрація та візуалізація високоенергетичного випромінювання у позитрон-емісійних томографах із високим просторовим розділенням є також іони Pr3+ та Nd3+, що мають часи загасання менше 25 нс та мінімальний час наростання фронту сцинтиляційного імпульсу менше 0,5 нс. Кристали на основі іонів Pr3+ та Gd3+ особливо перспективні для створення люмінофорів з квантовим виходом більше одиниці за умови збудження в області розряду ксенону (172 нм), що може забезпечити створення енергозберігаючих,“безртутних” люмінесцентних ламп. Іони Eu3+, Sm3+, Er3+ та Tm3+ забезпечують високу ефективність конвертування ВУФ-квантів у видимий діапазон випромінювання внаслідок ефективного поглинання в області смуги з перенесенням заряду. Особливістю іонів Yb3+ випромінювання із станів з перенесенням заряду, що є важливим та перспективним на шляху вирішення проблеми реєстрації нейтрино.

Навчальний заклад: Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла

Автор: Вичівська Сніжана Святославівна

Відділення: Технічних наук

Секція: Матеріалознавство

Область: Івано-Франківська область