Image

Фінансово-економічний аналіз логістичної діяльності підприємства

Опис:

Дослідницька робота розкриває теоретичні аспекти та практичні рекомендації фінансово-економічного аналізу логістичної діяльності підприємства ТОВ «Ясен-Поділля». У роботі були розглянуті теоретичні засади формування логістичної стратегії промислового підприємства, сутність терміну «логістика» та «логістична стратегія»,визначено основні цілі логістики. В рамках проекту було проведено фінансовоекономічний аналіз логістичних витрат підприємства та розроблено рекомендації для оптимізації логістичного процесу. Встановлено, що без наявності логістичного процесу на підприємстві досить часто будуть відбуватися збої у виробництві, а саме: збільшиться кількість бракованої продукції та збільшаться фінансові збитки. Логістика виступає ключовим елементом досягнення цілей підприємства, що обумовлює прийняття рішень щодо вдосконалення логістичної стратегії на основі її фінансово-економічного аналізу.

Навчальний заклад: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Автор: Якимчук Єлизавета Анатоліївна

Відділення: Економіки

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Хмельницька область