Image

Проєкт автономної станції водоочищення для окремого домогосподарства з використанням MBBR – технології та ПЕТ – кришок як носія біоплівки (другий рік дослідження)

Опис:

Дослідницька робота присвячена дослідженню сучасних технологій з очистки стічної води, та можливостей їх застосування в українських реаліях. Було вирішено більш детально зупинитись на використанні MBBR-технології в станції (через її перевірену часом ефективність, та цілком реальну інтродукцію на наш ринок) та можливості її здешевлення. Подальші дослідження на базі кафедри Хім, технологій та водоочищення ЧДТУ підтвердили ефективність використання ПЕТ- кришок в якості нейтральних носіїв біоплівки. В якості мети було обрано теоретичне конструювання модельної установки водоочисної станції. Вибір домогосподарств в якості цільової аудиторії обґрунтований особливостями місця проживання автора. Проте сфера застосування технології є значно ширшою і не обмежується лише цим ринком. В рамках шкільного наукового проєкту було доцільно сконцентруватися на більш локальних прикладах застосування технології. Приклад станції, яка орієнтована на приватне домогосподарство, на мою думку, є більш показовим тому що показує всі аспекти забезпечення роботи станції в досить компактному місці. Відповідно до обрахунків економічної доцільності проєкту (які наведені в роботі) можна стверджувати, що станція є економічно вигідною і через декілька років окупає себе. Існує велика кількість можливих направлень майбутнього розвитку роботи. Такі як : залучення технологій розумного будинку для автоматизації процесів керування станцією, впровадження в будову станції технології FBBR і її паралельне використання з метою підвищення ефективності очистки води, використання біогазу що виробляється в ході очищення води.

Навчальний заклад: Українська медична стоматологічна академія

Автор: Товстопят Нікіта Олександрович

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Черкаська область